Electronische facturen, voor iedereen voordelig(er)


We zijn enkele jaren geleden overgestapt naar een “cloud” platform voor het beheer van onze administratie, met een focus op onze facturatie. Het doel hiervan was om de tijd en kosten te drukken. Dit moest ons toelaten om ons te concentreren op onze sterktes: het leveren van support, en het aanleveren van diensten via MijnKMOsite en Cloud-expert.

Onze overstap is destijds meer dan geslaagd. De administratie verloopt vlotter, we moeten minder tijd besteden aan het opvolgen van de facturatie en betalingen, en kunnen meer tijd besteden aan support en het verbeteren van onze producten en diensten.

Zo heeft iedereen voordeel bij het gebruik van elektronische facturen. In tegenstelling tot wat soms gedacht word, zijn electronische facturen overigens een perfect legaal alternatief voor de “papieren” versie. Er is geen verplichting vanuit de leverancier om je papierberg te verhogen.

Ondanks de voordelen van digitale facturen, staan sommige klanten er toch nog op om een papieren factuur te ontvangen. Helaas brengt dit extra werk en kosten met zich mee. We hebben daarom besloten om deze kosten vanaf vandaag door te rekenen aan de klant.

Wie er op staat om een papieren factuur te ontvangen, zal daarom op zijn factuur een bijkomende administratieve kost terugvinden. Dit vaste bedrag start vanaf €10 maar kan later nog herzien worden. Helaas zijn we om praktische redenen gedwongen deze keuze te maken.